Aastal 2003 käivitus Eestis Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi (praegused Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid), Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (praegune Riigi Ilmateenistus) ja Soome Meteoroloogia Instituudi (FMI) vaheline koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on kõrglahutusliku eksperimentaalse kvaasioperatsioonilise numbrilise ilmaennustuskeskkonna käivitamine Eestis. Projekti vundamendiks on piiratud ala numbriline ilmaennustusmudel HIRLAM ja selle TÜ FI atmosfäärifüüsika labori juures arendatav mittehüdrostaatiline laiendus.

Projekti raames on Riigi Ilmateenistuse klasterarvutil käivitatud pidevas režiimis kahe modelleerimispiirkonnaga numbriline ilmaennustuskeskkond. Modelleerimisalad on näha juuresoleval joonisel. Mudelid arvutavad 36h ennustusi. Ennustuste algusajad on ETA piirkonna jaoks 00 GMT (valmis hommikul kell 9) ja 06 GMT (valmis päeval kell 15). ETB ennustuste algusajad on samuti 00 ja 06 GMT (valmivad vastavalt kell 12 ja 18) ja ta kasutab ääreväljadena ETA prognoose. Ääreväljad ETA ennustuseks saadakse Soome Meteoroloogia Instituudist. ETA alas rakendatakse HIRLAM-i hüdrostaatilist mudelit horisontaalsel võrgulahutusel 11 km. ETB alas on kasutusel HIRLAM-i mittehüdrostaatiline laiendus lahutusega 3.3 km. Lisaks kahele pikale ennustusele tehakse algusega 12 GMT ja 18 GMT kaks 6h ennustust, et hoida analüüsitsüklit käigus. Sisuliselt tähendab see, et Eesti on 6h intervalliga kaetud parima teadaoleva meteoroloogilise informatsiooniga.

Ennustused pannakse välja veebi

modelleerimispiirkondade pilt

NB! Tegemist on peaasjalikult eksperimentaalse ja tulevikku suunatud projektiga. 1. jaanuaril 2007 sai Eesti HIRLAM konsortsiumi täisliikmeks, mis võimaldab meil HIRLAM mudelit kasutada igapäevase operatsioonilise ennustuse tarbeks.Tagasi pealehele