FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Huvilisele
Aerosoolid
Atmosfäärielekter
Ilmaennustus
Kliima modelleerimine
Climateprediction.net
Kliima mudel
Ilmajaam füüsikahoone katusel
Ilmatarga kodulehekülg
Haridusprogramm Globe
e- õppe materjalid

 

Climateprediction.net

Climateprediction.net on üks tänapäeva mahukamaid kliima modelleerimise/uurimise projekte, mida teistest tõsiteaduslikest analoogidest eristab selle avatus kõigile arvutikasutajatele. Nimelt kasutab climateprediction.net kliima modelleerimisel tavapäraste superarvutite (või kobararvutite) asemel tavalisi internetti ühendatud arvuteid. Iga soovija võib oma arvutisse laadida programmi, mis tõmbab internetist vajalikud andmed ning seejärel kasutab arvuti jõudeaega kliima simuleerimiseks. Asja huvitavamaks muutmiseks saab kasutaja jälgida mudeli tegevust - vaadata maakera temperatuuri, õhurõhu, sademete jne. jaotust terve planeedi ning uuritava ajaperioodi ulatuses.

Projekti eesmärgid

Climateprediction.net eesmärgiks on kokkuvõtlikult:

1. Saada paremaid simulatsioone 21. sajandi kliima kohta

2. Arendada kliima modelleerimise vahendeid

3. Õppida paremini tundma kliimasüsteemi ning selle komponentide omavahelisi seoseid

Nimetatud eesmärkide täitmiseks viiakse läbi suur hulk paralleelseid eksperimente -- nn. "ansambelennustusi", mille käigus muudetakse mitmesugususeid mudeli parameetreid ning algtingimuste väärtusi. Kuna kliima mudelites kasutatakse tegeliku süsteemi väga lihtsustatud esitust, siis aitab erinevate skeemide katsetamine pikaajalises modelleerimises välja selekteerida neist kõige sobivamad. Algtingimuste varieerimine on vajalik simulatsioonide suurema statistilise usaldusväärsuse saavutamiseks. Tüüpiline ansambelsimulatsioon on esitatud alljärgneval joonisel: mustade joontega on esitatud mudeli variatsioonid, mis ei suuda simuleerida mõistlikkuse piires stabiilset kliimat, punaste joontega esitatud variatsioonid on kasutusel pikemates simulatsioonides.

ansambelennustus

Ansambelennustus kui suur hulk paralleelseid eksperimente

Ansambelennustused aitavad ühest küljest uurida mudeli parameetreid, teisest küljest aitavad paremini tundma õppida kliimasüsteemi komponentide omavahelisi seoseid. Nii võivad mudelid ennustada aastaks 2050 euroopasse nii jääaega kui ka täiesti tavapärast ilma. Selline mudelite tulemite erinevus näitab ühest küljest meie väheseid teadmisi kliimasüsteemi kohta, teisest küljest kliimasüsteemi kaootilist iseloomu.

jaaaeg

Mudeli jääajaennustus - üks võimalikke Maa tulevikustsenaariume. Pildi suurendamiseks kliki sellel.

Rohkesti lisainfot ning juhendi mudeli paigaldamiseks oma arvutisse leiad aadressilt http://climateprediction.net .

 

Kliima modelleerimine | Kliima mudel

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008