FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Huvilisele
Aerosoolid
Atmosfäärielekter
Ilmaennustus
Kliima modelleerimine
Climateprediction.net
Kliima mudel
Java climate model
Eestikeelne java kliima mudel
Ilmajaam füüsikahoone katusel
Ilmatarga kodulehekülg
Haridusprogramm Globe
e- õppe materjalid

 

Java kliimamudel JCM

JCM näol on tegemist ennekõike illustratiivsel eesmärgil loodud mudeliga. Arvutused teostatakse nii, et tulemused jälgiksid IPCC keerukamate mudelitega saadud tulemusi. Mudel võimaldab jälgida erinevate kliimasüsteemi komponentide omavahelisi mõjusid. Suurt rõhku on pööratud just CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside mõjule Maa kliimale. Mudeli tugevaks küljeks on võimalused katsetada kliima muutumist erinevate CO2 emissioonide korral, näiteks vaadata, kuidas mõjub Kyoto protokolli elluviimine tegelikult Maa temperatuurile.

Mudeli (lingid allpool) kasutamine on lihtne, enamikku suurusustest saab muuta hiirega otse graafikult.

Demo:

Vali menüüst „Mitigation“ (pehmendamine) näiteks CO2 kontsentratsiooni stabiliseerimine (stabilize CO2 concentration). Seejärel ilmub graafikule „CO2

concentration“ nelja noolega kontroller, millega saad valida kontsentratsiooni väärtust, millise juures ning millal stabiliseerumine toimub. Alumisel graafikul näed sellele vastavat temperatuuri muutust. Alumisele vasakule graafikule võib valida kuvatavaks suuruseks näiteks merepinna taseme (sea level rise).

Soovides vaadata Kyoto protokolli mõju, tuleks „Mitigation“ menüüst valida kõigepealt „SRES no-climate-policy scenarious“ ning seejärel nupp „KP“.

NB! Mudel on mõeldud ennekõike selgitama kasvuhoonegaaside atmosfääri lisamisel tekkivaid kliima muutusi. Ei tohi unustada, et kõik kliimamudelid on tegeliku süsteemi tugevad lihtsustused ning seetõttu tuleb nende tulemustesse suhtuda reservatsioonidega.

NB! Eestikeelne java mudel on arendamisjärgus, st. kõik tekstid ei ole veel eesti keelde tõlgitud.

 

Java climate model | Eestikeelne java kliima mudel

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008