FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine
Atmosfääriaerosooli uurimistulemused
Klasterioonide uurimine
Klasterioonide arengu eksperimendid
Klasterioonide arengu modelleerimine
Ioonindutseeritud nukleatsioon
Nukleatsioonipuhangud
Saastelevi punktallikast
Vulkaaniline kaugmõju
Kust saabub Eestisse puhas, kust sume õhk
Tahkuse õhuseirejaam
Huvilisele
Ilmajaam
Ilmatark

 

Klasterioonide spektrid

Klasterioonide koostis sõltub tugevasti tingimustest. Me näeme toimunud muutusi näiteks selle kaudu et ioonide spektrid muutuvad. Katsetulemused on ühtaegu nii intrigeerivad kui ka paljulubavad. Ühelt poolt, kui me oskaksime tulemusi teoreetiliselt selgitada, annaks avastatud muutlikkus võimsa vahendi ioonide arengut määravate protsesside üksikasjalikuks mõistmiseks. Teiselt poolt, tingimuste tugev mõju ioonide spektritele kutsub üles kasutama seda mõju tundliku detektorina. Näiteks on selgunud et rida õhus aegajalt esinevaid gaase muudavad klasterioonide spektrit, kusjuures muutus on gaasile spetsiifiline ja tekib juba siis kui gaasi kogus on üsna väike. Mis veel olulisem, osa spektrile sellisel viisil mõjuvatest gaasidest on üsna ebameeldivad või suisa mürgised. Seega, sedalaadi gaaside detektorit on lausa vaja, ja klasterioonide spektri muutlikkus pakub detektori ehitamiseks paljulubava võimaluse. Tõsi küll, eelnevalt tuleks katsetel avaldunud tulemuste põhjustest ka teoreetiliselt aru saada.

ioonide_areng

 

Mis on klasterioonid | Klasterioonide arengu modelleerimine

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008