FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine
Atmosfääriaerosooli uurimistulemused
Klasterioonide uurimine
Ioonindutseeritud nukleatsioon
Nukleatsioonipuhangud
Saastelevi punktallikast
Vulkaaniline kaugmõju
Kust saabub Eestisse puhas, kust sume õhk
Tahkuse õhuseirejaam
Huvilisele
Ilmajaam
Ilmatark

 

Tahkuse õhuseirejaam

Hilja Iheri fotod

t2

Puude taga on seirejaam (all paremas nurgas). Vaade jaamale lõunast.

t4

Tahkuse Õhuseirejaam (01.11.2005). Tähtsam on siin, selles majas uluall.


t8

Õhuproovid võetakse läbi maja pööningu otsaseinas oleva ava: õhu sisseimemisava paikneb ülal ja väljapuhumisava selle all umbes 5 m kõrguselt maapinnast.

t6

Maja pööningul paiknevad mõõteseadmed: ioonispektro- meetrid spetsiaalses boksis ja aerosoolispektromeeter (all vasakus nurgas).

t10

Termostateeritud boksis paiknevad ioonispektromeetrid koos lisaseadmetega ja mõningate meteoroloogiliste mõõteseadmete elektroonikaplokid.

t12

  t14

Meteoroloogiliste mõõteseadmete (tuule kiirus ja valgustatus) andurid paiknevad majast eemal põllul, et tagada nende suuruste nõuetekohane mõõtmine.

t16

Tahkuse mõõtesüsteemi tööd jälgitakse ja juhitakse arvutite abil, mis paiknevad operaatori ruumis maja esimesel korrusel. Pildil on näha ka Turu Ülikooli poolt kingitud NO2 registraator (paremal).

t18

Atmosfääri osoonikihi (atmosfäärisamba osooni) mõõtmised toimuvad pilvitutel ilmadel käsitsi 1-2 korda päevas nõukogude ajast pärineva seadmega M-83.

t20

Tahkusel toimub ka sademete hulga mõõtmine ja kogumine keemiliseks analüüsiks vastavalt EV Keskkonnaseire- programmile “Sademete keemia seire”. Pildil Norra Õhuuuringute Instituudi sademete hulga mõõteseade.

 

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008