FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine
Mõõteseadmete kasutamine uurimustöös
Atmosfääriaerosooli uurimistulemused
Huvilisele
Ilmajaam
Ilmatark

 

Meie mõõteseadmete kasutamine uurimistöös

Eduard Tamm, Marko Vana

Keskkonnafüüsika instituudis loodud elektrilised aerosooli- ja ioonispektromeetrid on küllalt palju leidnud kasutamist atmosfääris toimuvate füüsikaliste protsesside uurimisel nii kodu- kui ka välismaal. Neile spektromeetritele toetub instituudi aeroelektrilabori (AEL) laialdane rahvusvaheline koostöö. Meie koostöö erineb tavapärasest: siin ei kasuta meie teadlased partnerite aparatuuri, vaid vastupidi, koostöö tugineb Tartus välja töötatud aparatuuri kasutamisele kas ühisprojektides või lausa välispartnerite poolt.

kasutamine

Maailmakaart näitab meie spektromeetrite kasutamise ruumilist haaret – Atlantast Vladivostoki ja Canberrani, Lapi tundratest Antarktikani. Punased punktid näitavad kohti, kus on tehtud mõnenädalasi kuni pooleaastaseid mõõtekampaaniaid. Punased jooned tähistavad transpordivahendite trajektoore, kus meie spektromeetrid on pidevalt mõõtnud kas laevatekil või rongiplatvormil.

EAS esimene versioon sai välimõõtmisteks “küpseks” 1986. a., mil toimus ka esimene mõõtekampaania Moskva lähedal Zvenigorodis. Sellest ajast kuni tänaseni on EAS-ga toimunud mõõtekampaaniad mitmel pool Eestis: Tartus, Tallinnas, Pärnus, Tõraveres, Voorel, Ülenurmel, Võlumäel, Kellasaares ja muidugi meie õhuseirejaamas Tahkusel, kus alates 2003. aastast toimub pidev mõõtmine (monitooring). Ka Euroopas on mõõtepunkte nii tihedalt, et nende nimesid ei mahu maailmakaardile kirjutama. EAS on osalenud mõõtekampaaniates Soomes (Helsingi, Kuopio, Rautavaara, Boistö, Hyytiälä, Värriö, uurimislaev Aranda Soome lahel), Saksamaal (Duisburg, Erfurt, Mainz), Leedus (Preila), Austrias (Viin), Hollandis (Petten), Iirimaal (Mace Head – see nimi mahtus kaardile).

Aeroioonide liikuvusespektromeetrid AIS ja BSMA alustasid oma töist “elu” 2003. a. Nendega on toimunud mõõtekampaaniad kaardile märgitud kaugetes “eksootilistes” kohtades ja pikkadel trekkidel, lisaks veel Soomes Värriös, Pallases ja Hyytiäläs, kus alates 2003. aastast toimub ka aeroioonide liikuvusespektri pidev monitooring.

BSMA ja AIS

BSMA (vasakul) ja AIS (paremal) Helsingi ülikooli Hyytiälä uurimisjaama mõõtmispaviljonis.

mootmised BSMA abil

Aeroioonide mõõtmine BSMA abil Hyytiälä uurimisjaama vaatlustornis metsalatvade vahel.

 

Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008