Tere!

Sven-Erik Enno koostatud nädala prognoosi saab vaadata lehel www.ilmake.ee. NB! teised tollel lehel toodud prognoosid jm. teave on Sven-Erik Ennost, Marko Kaasikust ja Tartu Ülikoolist sõltumatu. Prognoos on koostatud peamiselt Weather Online ja Weer Europa andmete põhjal

Vaata ka:

Sesoonne prognoos kuueks kuuks (Marko Kaasik, uuendatud 25. oktoobril)

Prognoosi lähtekohad ja eeldatav täpsus


Taustainfot:

Marko Kaasik ja TÜ FI atmosfäärifüüsika labor

Sven-Erik Enno ja TÜ Geograafiaosakond

Tartu Ülikool