printimiseks 

Temperatuur

Temperatuur on keha molekulide soojusliikumise mõõt. Mida kiiremini liiguvad molekulid, seda kõrgem on keha temperatuur. See on termodünaamilise temperatuuri definitsioon.

Temperatuuri mõõdetakse kraadides. Igapäevaelus, tehnikas ja isegi laboratoorses praktikas mõõdetakse temperatuuri Celsiuse skaala järgi (°C). Selle skaala null on temperatuuril, kui sulab jää ja 100°C juures keeb vesi (mõlemad on võetud normaalrõhul 1013.25 hPa).

Teadusuuringutes kasutatakse absoluutset termodünaamilist temperatuuriskaalat (Kelvini skaalat). Selle skaala null vastab seisundile, kui kõik molekulid lõpetavad soojusliikumise, st kõige madalamale võimalikule temperatuurile. Celsiuse skaala järgi on see -273,16°C.

Absoluutse skaala põhiühik kelvin ja see on defineeritud nõnda: kelvin on temperatuuriühik, mis võrdub 1/273,16 osaga vee kolmikpunkti termodünaamilisest temperatuurist. Nagu näha definitsioonist on kelvini suurus valitud sedasi, et ta oleks võrdne Celsiuse skaala kraadiga 1K=1°C. Absoluutse skaala järgi võib temperatuur olla vaid positiivne.

Ameerikas on praegu laialdaselt kasutusel Fahrenheiti skaala. Fahrenheit võttis oma skaala 0-punktiks lume ja salmiaagi segu temperatuuri (so 0°F) ja teiseks püsipunktiks inimese normaalse kehatemperatuuri (so 96°F). Fahrenheiti skaala järgi on jää sulamistemperatuur 32°F ja vee keemistemperatuur 212°F. Nii et Celsiuse ja Fahrenheidi kraade seovad järgmised valemid:
t°C=5/9×(t°F-32)
t°F=9/5×t°C+32


Koostanud: Piia Post