printimiseks 

Õhurõhk

Õhurõhk on hüdrostaatiline rõhk, mida tekitab ühe pinnaühiku ( cm2, m2 ) kohal kuni atmosfääri ülemiste kihtideni ulatuv õhusamba kaal.

Õhurõhku on mõõdetud ja mõõdetakse ka praegu mitmesugustes ühikutes:

  • elavhõbedasamba kõrgusega mm-tes ( mm Hg );
  • millibaarides ( mbar );
  • hektopaskalites ( hPa );
  • elavhõbedasamba kõrgusega tollides ( 1 toll = 25,4 mm ).

Igapäevases elus eelistatakse harjumuspäraselt õhurõhku mõõta elavhõbedasamba kõrgusega mm-tes, mis sisuliselt tähendab seda, et õhurõhk on sama suur, kui antud kõrgusega elavhõbedasamba poolt tekitatud rõhk.

Meteoroloogias hakati alates aastast 1930 kasutama rõhuühikut millibaar ( mbar ).

1 mbar = 1000 dyn/cm2 , mis on 0,001 osa baarist.

1 baar = 1 000 000 dyn/cm2

SI- süsteemis on rõhuühikuks 1 = 1 Pa ( paskaal ).

Silmas pidades, et 1 N = 105 dyn ja 1 m2 = 104 cm2

1 N/m2 = 1 Pa = 0,01 mbar ja 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa.

Järelikult 1 mbar = 1 hPa.

Rõhku 760 mm Hg normaaltingimustel (0 °C ja normaalraskuskiirendusel gn = 9,80665 m/s2) nimetatakse normaalrõhuks.

Normaalrõhk 760 mm Hg = 1013,25 mbar
1 mbar = 0,75006 mm Hg ~ 3/4 mm Hg
1 mm Hg = 1,333223 mbar ~ 4/3 mbar


Koostanud: Piia Post