FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Huvilisele
Aerosoolid
Atmosfäärielekter
Ilmaennustus
Kliima modelleerimine
Climateprediction.net
Kliima mudel
Ilmajaam füüsikahoone katusel
Ilmatarga kodulehekülg
Haridusprogramm Globe
e- õppe materjalid

 

Kliima modelleerimise eesmärgid

Andres Luhamaa

Kliima modelleerimine on suhteliselt noor teadusharu, mille eesmärkideks on parandada arusaamist kliimasüsteemist, mõista paremini mineviku kliimat ning anda hinnanguid meid ees ootavatele kliimamuutustele.

Kliima modelleerimisel tuleb arvesse võtta tervet kliimasüsteem. Mõiste kliimasüsteem on laiem definitsioon kliimale, mille all ei mõisteta mitte lihtsalt pika aja keskmist ilma, vaid võetakse arvesse lisaks atmosfäärile ka hüdrosfääri, krüosfääri, maa pinda, biosfääri ja nendevahelisi seoseid. Kliimasüsteemi keerukus ning mastaapsus tingivad ka selle, et kliimamudelite kasutuses on läbi aegade olnud võimsaimad superarvutid.

Inimtegevuse poolt põhjustatud atmosfääri koostise muutus on viinud paljud teadlased arvamusele, et maa kliima võib selle tõttu muutuda või on juba muutumas. Ainus võimalus potentsiaalselt vägagi olulise nähtuse kohta midagi teada saada, on kasutada arvutimudeleid, sest reaalsete eksperimentide tegemise võimalus puudub.

 

Climateprediction.net | Kliima mudel

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008