FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

instituudi linnuke

 

Üldinfo
Kontakt  |  Teated  |  Töötajad: atmosfäärifüüsika labor, keskkonnafüüsika labor  |  Doktorandid  |  Magistrandid

Õppetöö
Seminaride kava  |  Õppematerjalid  |  Lõputööde teemad  |  Kaitstud magistritööd  |  Kaitstud doktoritööd  |  Õppeinfosüsteem

Uurimisteemad
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine | Atmosfääriaerosooli uurimistulemused ->  Klasterioonide uurimine | Ioonindutseeritud nukleatsioon | Nukleatsioonipuhangud | Saastelevi punktallikast | Vulkaaniline kaugmõju | Kust saabub Eestisse puhas, kust sume õhk | Tahkuse õhuseirejaam
Aerosoolid | Atmosfäärielekter | Ilmaennustus | Kliima modelleerimine | Meteoroloogia ajaloost | Ilmajaam füüsikahoone katusel | Ilmatarga kodulehekülg | Projekt MUSCATEN | Haridusprogramm Globe | e-õppe materjalid | Instituudi ajaloost | METOBS 140 | Prof. Olev Avastele pühendatud lehekülg

 

 
© Tartu Ülikool Kodulehte toimetab: M. Zirk (marko.zirk[at]ut.ee)    |    Viimati muudetud: 25.11.2015