FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine
Atmosfääriaerosooli uurimistulemused
Klasterioonide uurimine
Ioonindutseeritud nukleatsioon
Nukleatsioonipuhangud
Saastelevi punktallikast
Vulkaaniline kaugmõju
Kust saabub Eestisse puhas, kust sume õhk
Tahkuse õhuseirejaam
Huvilisele
Ilmajaam
Ilmatark

 

Saastelevi punktallikast

Marko Kaasik

saastelevi punktallikast

Lendtuha sadenemine Narva elektrijaamadest ja väiksematest Kirde-Eesti saasteallikatest, 2.-14. detsember 2002. Mudeliga SILAM (Soome Meteoroloogiainstituut) tehtud arvutus.

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008