FI
Atmosfääri- ja keskkonnafüüsika laborid
Laboratories of Atmospheric and Environmental Physics
 

Avaleht
Üldinfo
Õppetöö
Teadustöö
Aerosoolimõõtmise tehnoloogia arendamine
Atmosfääriaerosooli uurimistulemused
Klasterioonide uurimine
Klasterioonide arengu eksperimendid
Klasterioonide arengu modelleerimine
Ioonindutseeritud nukleatsioon
Nukleatsioonipuhangud
Saastelevi punktallikast
Vulkaaniline kaugmõju
Kust saabub Eestisse puhas, kust sume õhk
Tahkuse õhuseirejaam
Huvilisele
Ilmajaam
Ilmatark

 

Klasterioonide arengu modelleerimine

Klasterioonide arengu modelleerimisel vaadeldakse tavaliselt ioonide arengut alates nende tekkimisest kuni ioonide mõne sekundi vanuseni. Tavaline taktika on selline et alustuseks püütakse kokku panna teoreetiline skeem, milline võiks ioonide arengut piisavalt hästi kirjeldada, seejärel kirjutatakse skeem ümber arvutisse ja selgitatakse skeemi käitumist huvipakkuvate tingimuste juures. Osa võimalikust skeemist on toodud joonisel.

ioonide_areng

Uurimisel võib huvi pakkuda näiteks küsimus mis teeb mudel kui õhus olevate gaaside kontsentratsioonid oleksid justkui muutunud. Tulemuseks saame näiteks modelleeritud spektrid. Mõned sedalaadi spektrid on näha joonistel.

ioonide_areng

ioonide_areng

1)suuremal joonisel on näha spektri ajalised muutused kolmel eri juhul (midagi analoogilist eespool toodud mõõdetud spektritega), väiksemal joonisel on ioonide nö statsionaarse oleku spektrid (mõõtmistel tuleks mõõta nö keskmise vanusega ioonide spektrit); 2)Joonistel toodud kolm eri mudeljuhtumit (case A, case B, case C) erinevad virtuaalse õhu gaaskoostise poolest; 3)spektri komponendid ehk “classes of ions” on valitud sarnasuse ja erinevuse alusel, “class 1” on näiteks sisemiselt piisavalt sarnane ja “class 1” ja “class 2” teineteisest piisavalt erinevad. Üksikasjalikumat infot võib küsida kas Aare Lutsult või Tiia Partsilt.

 

Mis on klasterioonid | Klasterioonide arengu eksperimendid

 

 
© Tartu Ülikool Viimati muudetud: 19.02.2008